Polityka Prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych, przetwarzanych w związku z korzystaniem z naszych stron internetowych i kierowaniem do nas zapytań przy użyciu różnych kanałów komunikacji, jesteśmy my — VERMA Sp. z o.o.

 Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych, w związku z czym wszelkie pytania należy kierować na adres: VERMA Sp. z o.o., ul. W. Hulewicza 5b, 62-080 Lusowo.
Nasze strony to:
https://verma-poznan.pl

 Państwa prawa

Mają Państwo prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych (w tym ich kopii), ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Cele i podstawy  przetwarzania danych osobowych

Państwa dane przetwarzamy w celu prowadzenia Państwa spraw, a w szczególności odpowiedzi na zadawane pytania. Dotyczy to wszelkiej wzajemnej komunikacji — zarówno przy użyciu formularzy na stronie jak i telefonu, czy adresu e-mail.

Podstawą takiego przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1. lit f RODO), który polega na optymalnym prezentowaniu naszej oferty i kontaktowaniu się z zainteresowanymi nią klientami.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: dostawca poczty elektronicznej, podmioty obsługujące i serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

 

Usuwanie danych osobowych

Państwa dane będą przechowywane do roku od zakończenia Państwa sprawy, chyba że wystąpi inna podstawa przetwarzania Pastwa danych osobowych.