Budowa Schneider Electric, remont biura Warszawa

Przebudowa powierzchni biurowych pod nowe wymagania inwestora w istniejącym budynku biurowym dla Schneider Electric Polska Sp. z o.o. w Warszawie

Rola VERMA przy tej budowie:

  • przygotowanie budżetu inwestycji i przeprowadzenie przetargu na Generalnego Wykonawcę,
  • nadzór inwestorski (inspektor nadzoru z branży budowlanej),
  • inżynier budowy,
  • inżynier kontraktu.

Dodatkowe informacje:

  • Czas trwania budowy: etap przetargowy 3 miesiące + 6 miesięcy realizacja

  • Inwestor: Schneider Electric Polska Sp. z o. o.