Kierownik budowy Poznań

logo_high_resolution_white

Kierownik budowy Poznań

Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, wyróżnia się czterech najważniejszych uczestników procesu budowlanego. Jednym z nich jest kierownik budowy. To stanowisko wymagające doświadczenia i stosownych uprawnień. Kierownik budowy odpowiada bowiem za zarządzanie wszystkimi pracami realizowanymi na terenie placu budowy. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą! W VERMA oferujemy przejęcie obowiązków kierownika budowy. Dzięki doświadczeniu naszego zespołu nie musisz martwić się o przebieg prac, terminowość, bezpieczeństwo i porządek na terenie budowy.

Dobry kierownik budowy POZNAŃ – Oferta VERMA

Kierowanie budową polega na kompleksowym nadzorze nad praktyczną realizacją projektu budowalnego i czuwaniem nad jego zgodnością z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego. Kierownik budowy odpowiada również bezpośrednio za bezpieczeństwo ekipy budowlanej i innych osób przebywających na terenie budowy. To stanowisko, które wiąże się nie tylko z odpowiedzialnością zawodową, ale również karną. Usługi kierownika budowy to obszerny zbiór obowiązków i uprawnień. W VERMA znamy je doskonale nie tylko od strony merytorycznej, ale również praktycznej!

VERMA - W GRUPIE SIŁA!
Hero section background

Obowiązki kierownika budowy

Do głównych obowiązków kierownika budowy zalicza się wiele czynności formalno-prawnych. Do najważniejszych można zaliczyć między innymi:

  • zgodne z przepisami zabezpieczenie terenu budowy i okolicy placu budowy,

  • prowadzenie dokumentacji budowy i dziennika budowy,

  • nadzór nad pracami geodezyjnymi,

  • weryfikację zgodności środowiska pracy z przepisami BHP,

  • czuwanie nad przebiegiem wykonywania zadań przez pracowników, planowanie prac na budowie, organizację czasu pracy,

  • informowanie inwestora o przebiegu prac lub o ewentualnych postojach w realizacji inwestycji,

  • nadzór nad przebiegiem realizacji kolejnych zadań z dziennika budowy,

  • odpowiedzialność za sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

  • zgłoszenie obiektu do odbioru i przygotowanie dla inwestora stosowanych oświadczeń.

Kierownik na budowie może również podejmować arbitralne decyzje, które mogłyby przyczynić się do usprawnienia przebiegu prac budowlanych lub poprawy bezpieczeństwa pracowników. Decydując się na zarządzanie budową za naszym pośrednictwem, masz pewność, że inwestujesz w branżową, najlepszą wiedzę inżynierów. To szansa nie tylko na przyspieszenie procesów budowy i szybsze jej zakończenie, ale również brak obaw o prawidłowość jej przebiegu.

Kierownik budowy, inspektor nadzoru, inwestor zastępczy – to tylko kilka z naszych specjalizacji! Inżynierowie z VERMA mają odpowiednie uprawnienia kierownika budowy oraz kwalifikacje inspektora nadzoru, inwestora zastępczego, kierownika kontraktu itp. Nasz zespół posiada również odpowiednie kompetencje, aby pełnić funkcję kierowników branżowych do spraw instalacji sanitarnych i elektrycznych.


Do naszych specjalizacji zaliczany jest nadzór i koordynacja procesów nad budową wielu rodzajów obiektów budowlanych. Świetnie czujemy się w branży obiektów przemysłowych, produkcyjnych, magazynowych i biurowych. Z powodzeniem realizujemy również projekty indywidualne i deweloperskie. Zapraszamy do sprawdzenia pozostałych usług i specjalizacji VERMA:

Kontakt

zapraszamy

Wyślij maila

biuro@verma-poznan.pl

Siedziba

VERMA Sp. z o.o.
ul. Witolda Hulewicza 5b,
62-080 Lusowo
NIP_7812002033

Biuro

Ul. Dmowskiego 124/5, Poznań

wyślij wiadomość